Rapport från Chris & Kay

De två ringmärkarna Chris Sharpe och Kay Collister från Isle of Man i Storbritannien låg ute på fågelstationen hela höstsäsongen. Vi är mycket tacksamma för deras bidrag till verksamheten, inte bara med själva ringmärkningen utan också med en omfattande rapport om märkningen av olika fågelarter, som du kan ladda hem här.

The two ringers Chris Sharpe and Kay Collister from Isle of Man in the UK were staying at the bird observatory throughout the complete autumn season. We are very grateful for their contribution to our activities, not only with the ringing, but also with a comprehensive report on the ringing of the various species of birds, which you can download here.