Årsmöte 2015

Torsdag den 26 mars kl 18:30 är alla medlemmar välkomna till årsmöte för Landsorts fågelstation. Lokalen är Ringmärkningscentralen (RC) på Naturhistoriska Riksmuseet, se kallelse och verksamhetsberättelse i bilaga. Lina Jansson från RC kommer att berätta och visar bilder om ringmärkning i Kina. Föreningen bjuder på fika.

Medlemsavgift för 2015 är 150 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar upp till 18 år. Avgiften betalas in på pg 404 25 44-9, Landsorts fågelstation (ange namn, adress och e-postadress).