Den fjärde ringmärkta nattskärran (Caprimulgus europaeus) på Landsort!

The fourth Nightjar (Caprimulgus europaeus) ringed at Landsort Bird Observatory!

Foto: Per Johansson/Monica Thelin

10 okt, 2013 08:29