Nordpart sponsrar fågelstationen

Nordpart heter en av Landsorts fågelstations trogna sponsorer som stöttar oss även i år:


Vi välkomnar och tackar för bidraget!

Fågelstationen söker ständigt nya sponsorer, som bl a exponeras på vår hemsida:

http://www.landsort-birds.se/

Om ditt företag vill bidra så hittar ni mer information här:
http://www.landsort-birds.se/?page_id=181

Arter som ringmärkts i höga antal 2016

Höstens ringmärkningssäsong avslutades den 3 november (något
tidigare än planerat på grund av dystra väderprognoser för nästa vecka). Våra
ihärdiga ringmärkare Chris och Kay har legat ute på stationen ända sedan början
av april, och haft verksamheten igång även under sommaren – stort tack!!

Med denna konstanta ansträngning har vi fått ett mycket bra
årsresultat. En första preliminär siffra är att 21 fågelarter har ringmärkts i
högre antal än vanligt i år. Vidare analys behövs för att se vilka arter som
varit vanligare även med hänsyn till det ökade antalet nätmetertimmar, men några
fåglar sticker tydligt ut i tabellen nedan.

Exempelvis har ovanligt många stjärtmesar, grönsiskor, göktytor
och gärdsmygar ringmärkts. Även vanliga arter som rödhake och gransångare har
betydligt större antal än tidigare. Ovanliga underarter har också dykt upp, t
ex vitstjärnig blåhake och underarten europaeus
av stjärtmes.

Species ringed in high numbers 2016

Autumn
ringing season concluded on 3 November (somewhat earlier than planned because
of the gloomy weather forecasts for next week). Our persistent ringers Chris
and Kay have been out on the observatory since early April, and had the
business running even during the summer – many thanks!!

With this
constant effort, we have received a very good annual result. Some preliminary
figures are that 21 species of birds have been ringed in higher numbers than
usual this year. Further analysis is needed to see which species were common
also in view of the increased number of net hours, but some birds stand out
clearly in the table below.

For example,
an unusually large number of Long-tailed tit, Siskin, Wryneck and Wren were
ringed. Even common species such as Robin and Chiffchaff have significantly
greater numbers than before. Unusual subspecies have also appeared, such as White-spotted
Bluethroat and the subspecies europaeus
of Long-tailed Tit.

285 st stjärtmesar, Aegithalos caudatus, ringmärktes 2016. Foto: Kay Collister

Resultat från holkprojektet

Nu finns resultat från vårens fågelholksprojekt!
Chris Sharpe, Landsorts Fågelstation, rapporterar i juni 2016:

Totalt lokaliserades 217 holkar som var i tillräckligt bra skick för häckning. Av dessa var 71 (32.7%) bebodda i år. Nedan finns en kortfattad artvis summering av bebodda holkar där fågelungar ringmärktes.

Here are the results of this spring’s nesting box project!

Chris Sharpe, Landsort Bird Observatory, reported in June 2016:

A total of 217 boxes were located and in a good enough condition to be used for breeding. Of these 71 (32.7%) were occupied this year.
Summary in English below:

Toaletten klar!

Äntligen har Landsorts fågelstation installerat en vattentoalett, i ett renoverat och förstorat badrum!

At last Landsort Bird Observatory has installed a flush toilet, in a renovated and enlarged bathroom!

Landsorts fågelstations sommarföreläsningar

Föreläsningar om flyttfåglar och fågelstationer hålls på engelska av Chris Sharpe varje måndag, fredag och söndag mellan den 4 juli och 14 augusti kl. 11:30. Läs mer i flygbladet nedan!

Lectures on migratory birds and bird observatories will be held in English by Chris Sharpe every Monday, Friday and Sunday between 4 July and 14 August at 11:30. Read more in the flyer below!

Upprustningen av fågelstationen fortsätter!

Fågelstationen ”ruggar” nu ”summer complete”, och den nya ”fjäderdräkten” håller snabbt på att växa fram!

Fasaden är nästan klar och en förändring mot förr är vita knutar på den faluröda stugan. Renoverade fönster har börjat sättas in och Chris och Kay har föredömligt målat grunden svart. Även invändigt händer det saker: den efterlängtade vattentoaletten är äntligen på gång!

Landsort’s Bird Observatory is now ”moulting summer complete” and the new ”plumage” is quickly emerging!

The facade is almost ready, and a change from the former look are the white trims on the corners of the red cottage. Renovated windows have begun to be installed and Chris and Kay have admirably painted the whole fundament with black colour. Even inside things are happening: the long-awaited water toilet is finally underway!

Blåmesar och guidningar

Familjen Blåmes verkar nu ha bestämt sig för att häcka i sin nya lägenhet på fågelstationen. Under flera dagar har paret (som båda bär ring!) ivrigt flugit in och ut ur holken som sattes upp för några veckor sedan. Liknande holkar kan nu köpas direkt från stationen, för 100 kr/st.
Helgen den 7-8 maj på Landsort bjöd på strålande sol och vårens första guidning med Chris och Kay. Ett 15-tal åhörare fick veta mer om fåglar och ringmärkning. Återkommande drop-in-guidningar på engelska kommer nu att hållas onsdagar och lördagar kl 11:00 fram till slutet av augusti. Pris: 75 kr/vuxen och 50 kr/barn under 16 år.

The Blue tit family now seems to have decided to nest in their new apartment on the bird observatory. For several days, the couple (who both wear a ring!) is eagerly flying in and out of the nest box that was set up a few weeks ago. Similar boxes can now be purchased directly from the station, for 100 SEK each.
The weekend May 7-8 on Landsort offered brilliant sunshine and spring’s first guided tour on the Observatory with Chris and Kay. Around 15 listeners learned about the birds and ringing. Recurring drop-in tours in English will be held on Wednesdays and Saturdays at 11:00 a.m., until the end of August. Price: 75 SEK / adult and 50 SEK / child under 16 years.

Vårstädning!

Hej alla gamla vänner till Landsorts fågelstation som deltagit i verksamheten tidigare år. Vi städar för närvarande ut en massa gammalt i de skrymslen som finns på stationen. Detta för att få plats med nytt badrum med toalett, dusch mm. Köket skall utvidgas och förbättras.

En massa gamla stövlar, någon väska och ryggsäck finns. Allt kommer att slängas den sista maj 2016. Grejerna är inte rörda på många år. Vi har ej längre plats att härbärgera personliga saker.

Passa på att besöka Landsort igen och ta med er era grejer hem. Eller ännu bättre återaktivera er, gör en nystart, och delta i verksamheten .

Tänk även på insamlingsfonden. Många har givit små bidrag. Med mer pengar blir förbättringarna fler.