Landsorts fågelstations sommarföreläsningar

Föreläsningar om flyttfåglar och fågelstationer hålls på engelska av Chris Sharpe varje måndag, fredag och söndag mellan den 4 juli och 14 augusti kl. 11:30. Läs mer i flygbladet nedan!

Lectures on migratory birds and bird observatories will be held in English by Chris Sharpe every Monday, Friday and Sunday between 4 July and 14 August at 11:30. Read more in the flyer below!