Treårig bofink hittad död vid Möja

En bofink som ringmärktes som ungfågel på Landsort hösten 2016 har hittats död på ön Norra Stavsudda, väster om Möja i Stockholms skärgård. Fyndet gjordes av en privatperson den 7 juni 2019, och fågeln befann sig då endast 89 km nordost om märkplatsen.

A chaffinch that was ringed as a juvenile on Landsort in the autumn of 2016 has been found dead on the island Norra Stavsudda, west of Möja in the Stockholm archipelago. The find was made by a private person on June 7, 2019, and the bird was then only 89 km northeast of the ringing site.

Blekingemärkt ärtsångare kontrollerad

En ärtsångare märkt som årsunge förra året på Torhamns fågelstation utanför Karlskrona i Blekinge, kontrollerades av Landsorts ringmärkare den 5 maj 2019. Fågeln befann sig då 320 km nord-nordost om märkplatsen.

A Lesser whitethroat ringed as year-old last year at Torhamn’s bird observatory outside Karlskrona in Blekinge, was retrapped by Landsort’s ringers on May 5, 2019. The bird was found 320 km north-northeast of the ringing site.

Gammal ärtsångare kontrollerad

En ärtsångare som var minst 3 år gammal kontrollerades på Landsort den 13 maj i år. Fågeln var ringmärkt som ”fjolåring eller äldre” på Eggegrunds fågelstation 221 km norrut, nästan exakt två år tidigare, 14 maj 2017.

A Lesser Whitethroat that was at least 3 years old was retrapped at Landsort on May 13 this year. The bird was ringed as ”last year or older” at Eggegrund’s bird observatory 221 kilometers north, almost exactly two years earlier, on May 14, 2017.

Ännu en rödhakekontroll i Åbo-området

En ung rödhake (född 2018) som ringmärktes på Landsort den 30 april i år kontrollerades redan en vecka senare i Åbos skärgård av finländska ringmärkare vid Jurmo Fågelstation. Fågeln hade då flugit 244 km åt ost-nordost.

A young robin (born in 2018) that was ringed at Landsort on April 30 this year was retrapped only a week later in the Turku archipelago by Finnish ringers at the Jurmo Bird Observatory. The bird had then flown 244 km to the east-northeast.

Lövsångare kontrollerad i Valencia

En lövsångare som märktes på Landsort i maj förra året (då minst ett år gammal) kontrollerades av ringmärkare den 23 april i år. Fyndet gjordes 2480 km sydväst om märkplatsen, i ett jordbruksområde strax norr om staden Valencia på spanska östkusten.

A willow warbler that was ringed at Landsort in May last year (at least one year old) was retrapped by ringers on April 23 this year. The find was made 2480 km southwest of the ringing site, in an agricultural area just north of the city of Valencia on the Spanish east coast.

Spanskt återfynd av taltrast

En nära fem år gammal taltrast som ringmärkts på Landsort hösten 2014 sköts i januari i år i Prado del Rey, Spanien. Fyndet gjordes nära 3000 km sydväst om märkplatsen och bara åtta mil från Gibraltar sund. De flesta av våra svenska taltrastar använder den öst-atlantiska flyttvägen ner längs Västeuropa och övervintrar i Frankrike eller Spanien. Enstaka återfynd har även gjorts i Nordafrika.

A nearly five-year-old Song thrush that was ringed at Landsort in autumn 2014 was shot in January this year in Prado del Rey, Spain. The find was made close to 3000 km southwest of the ringing site and only 80 km from the Gibraltar Sound. Most of our Swedish song thrushes use the East Atlantic migration route down Western Europe and winter in France or Spain. Single finds have also been made in North Africa.

Rödhake kontrollerad i Åbotrakten

En ung rödhake (2K-fågel) som ringmärktes på Landsort den 18 april återfanns tre dagar senare i trakten kring Åbo, Finland. Fågeln hade då tillryggalagt en sträcka på 398 km från Landsort, över Ålands hav.

A young robin that was ringed at Landsort on April 18 was found three days later in the area around Turku, Finland. The bird had then traveled a distance of 398 km from Landsort, over the Åland Sea.

Franskmärkt järnsparv återfunnen

En ungfågel av järnsparv, som märktes den 14 november i Frankrike i fjol, återfanns på Landsort den 1 april. Fågeln hade då gjort den över 1 900 km långa resan från Plaisance på franska västkusten och upp till vår fågelstation. Märkplatsen ligger i det kustnära naturreservatet Moëze-Oléron, dit årligen stora mängder flyttfåglar söker sig, inte minst sjöfåglar.

A young Dunnock, which was ringed on November 14 in France last year, was found at Landsort on April 1st. The bird had then made the over 1 900 km long journey from Plaisance on the French west coast and up to our bird observatory. The ringing site is located in the coastal nature reserve Moëze-Oléron, which yearly attracts large numbers of migratory birds, not least sea birds.