Spanskt återfynd av taltrast

En nära fem år gammal taltrast som ringmärkts på Landsort hösten 2014 sköts i januari i år i Prado del Rey, Spanien. Fyndet gjordes nära 3000 km sydväst om märkplatsen och bara åtta mil från Gibraltar sund. De flesta av våra svenska taltrastar använder den öst-atlantiska flyttvägen ner längs Västeuropa och övervintrar i Frankrike eller Spanien. Enstaka återfynd har även gjorts i Nordafrika.

A nearly five-year-old Song thrush that was ringed at Landsort in autumn 2014 was shot in January this year in Prado del Rey, Spain. The find was made close to 3000 km southwest of the ringing site and only 80 km from the Gibraltar Sound. Most of our Swedish song thrushes use the East Atlantic migration route down Western Europe and winter in France or Spain. Single finds have also been made in North Africa.