Lövsångare kontrollerad i Valencia

En lövsångare som märktes på Landsort i maj förra året (då minst ett år gammal) kontrollerades av ringmärkare den 23 april i år. Fyndet gjordes 2480 km sydväst om märkplatsen, i ett jordbruksområde strax norr om staden Valencia på spanska östkusten.

A willow warbler that was ringed at Landsort in May last year (at least one year old) was retrapped by ringers on April 23 this year. The find was made 2480 km southwest of the ringing site, in an agricultural area just north of the city of Valencia on the Spanish east coast.