Franskmärkt järnsparv återfunnen

En ungfågel av järnsparv, som märktes den 14 november i Frankrike i fjol, återfanns på Landsort den 1 april. Fågeln hade då gjort den över 1 900 km långa resan från Plaisance på franska västkusten och upp till vår fågelstation. Märkplatsen ligger i det kustnära naturreservatet Moëze-Oléron, dit årligen stora mängder flyttfåglar söker sig, inte minst sjöfåglar.

A young Dunnock, which was ringed on November 14 in France last year, was found at Landsort on April 1st. The bird had then made the over 1 900 km long journey from Plaisance on the French west coast and up to our bird observatory. The ringing site is located in the coastal nature reserve Moëze-Oléron, which yearly attracts large numbers of migratory birds, not least sea birds.