Bofink återfunnen i västra Frankrike

En bofinkhona som ringmärktes på Landsort som årsunge den 20 oktober 2017 har hittats död i den lilla byn Mazerolles, departementet Charente på den västrafranska landsbygden. Fyndet gjordes av en privatperson den 24 januari 2019. Fågeln hade då färdats 1 855 km från platsen där den märktes ett år och tre månader tidigare. Bofinken var alltså sannolikt c:a 1,5 år gammal.

A female chaffinch that was ringed at Landsort as a yearling on October 20, 2017 has been found dead in the small village of Mazerolles, the department of Charente in the western French countryside. The finding was made by a private person on January 24, 2019. The bird had then traveled 1 855 km from the site where it was ringed one year and three months earlier. The chaffinch was thus probably about 1.5 years old.