Treårig bofink hittad död vid Möja

En bofink som ringmärktes som ungfågel på Landsort hösten 2016 har hittats död på ön Norra Stavsudda, väster om Möja i Stockholms skärgård. Fyndet gjordes av en privatperson den 7 juni 2019, och fågeln befann sig då endast 89 km nordost om märkplatsen.

A chaffinch that was ringed as a juvenile on Landsort in the autumn of 2016 has been found dead on the island Norra Stavsudda, west of Möja in the Stockholm archipelago. The find was made by a private person on June 7, 2019, and the bird was then only 89 km northeast of the ringing site.

Blekingemärkt ärtsångare kontrollerad

En ärtsångare märkt som årsunge förra året på Torhamns fågelstation utanför Karlskrona i Blekinge, kontrollerades av Landsorts ringmärkare den 5 maj 2019. Fågeln befann sig då 320 km nord-nordost om märkplatsen.

A Lesser whitethroat ringed as year-old last year at Torhamn’s bird observatory outside Karlskrona in Blekinge, was retrapped by Landsort’s ringers on May 5, 2019. The bird was found 320 km north-northeast of the ringing site.

Gammal ärtsångare kontrollerad

En ärtsångare som var minst 3 år gammal kontrollerades på Landsort den 13 maj i år. Fågeln var ringmärkt som ”fjolåring eller äldre” på Eggegrunds fågelstation 221 km norrut, nästan exakt två år tidigare, 14 maj 2017.

A Lesser Whitethroat that was at least 3 years old was retrapped at Landsort on May 13 this year. The bird was ringed as ”last year or older” at Eggegrund’s bird observatory 221 kilometers north, almost exactly two years earlier, on May 14, 2017.