Treårig bofink hittad död vid Möja

En bofink som ringmärktes som ungfågel på Landsort hösten 2016 har hittats död på ön Norra Stavsudda, väster om Möja i Stockholms skärgård. Fyndet gjordes av en privatperson den 7 juni 2019, och fågeln befann sig då endast 89 km nordost om märkplatsen.

A chaffinch that was ringed as a juvenile on Landsort in the autumn of 2016 has been found dead on the island Norra Stavsudda, west of Möja in the Stockholm archipelago. The find was made by a private person on June 7, 2019, and the bird was then only 89 km northeast of the ringing site.