Blekingemärkt ärtsångare kontrollerad

En ärtsångare märkt som årsunge förra året på Torhamns fågelstation utanför Karlskrona i Blekinge, kontrollerades av Landsorts ringmärkare den 5 maj 2019. Fågeln befann sig då 320 km nord-nordost om märkplatsen.

A Lesser whitethroat ringed as year-old last year at Torhamn’s bird observatory outside Karlskrona in Blekinge, was retrapped by Landsort’s ringers on May 5, 2019. The bird was found 320 km north-northeast of the ringing site.