Resultat från holkprojektet

Nu finns resultat från vårens fågelholksprojekt!
Chris Sharpe, Landsorts Fågelstation, rapporterar i juni 2016:

Totalt lokaliserades 217 holkar som var i tillräckligt bra skick för häckning. Av dessa var 71 (32.7%) bebodda i år. Nedan finns en kortfattad artvis summering av bebodda holkar där fågelungar ringmärktes.

Here are the results of this spring’s nesting box project!

Chris Sharpe, Landsort Bird Observatory, reported in June 2016:

A total of 217 boxes were located and in a good enough condition to be used for breeding. Of these 71 (32.7%) were occupied this year.
Summary in English below: