Rörsångare från Falsterbo kontrollerad

En rörsångare som ringmärkts som ungfågel på Falsterbo fågelstation i Skåne den 7 september 2013 kontrollerades på Landsort den 7 juni i år. Fågeln befann sig då 481 km nordost om den ursprungliga märkplatsen.

A reed warbler that was ringed as a juvenile at Falsterbo bird observatory in Skåne, September 7, 2013, was retrapped on Landsort June 7 this year. The bird was then 481 km northeast of the original ringing site.