Lövsångare från Utklippan kontrollerad

Den 23 maj kontrollerades en lövsångare på Landsort som ringmärkts på Utklippans fågelstation i Blekinge fem dagar tidigare. Fågeln, som var en fjolåring eller äldre (”2+”), vägde lika mycket som vid märkningen men hade gått ner två steg på fettskalan. Från märkplatsen hade den då flugit 337 km åt nordnordost.

On May 23, a willow warbler was retrapped on Landsort, that had been ringed on Utklippan Bird Observatory in Blekinge five days earlier. The bird, which was born the previous year or earlier (”2+”), still weighed as much as when it was ringed, but had descended two steps on the fat scale. By then it had flown 337 km from the ringing site, heading north-northeast.