Vårsäsongen för ringmärkningen har påbörjats!

Från och med den 1 april så påbörjades nätuppsättningen och tillika ringmärkningen på Landsort fågelstation! Under de första dagarna var det fortfarande relativt kallt ute på ön men då vintern varit mild så kunde ändå ringmärkningen sättas igång riktigt tidigt i år! Under våren så kommer en fullsatsning på kontinuerlig ringmärkning att ske och så gott som alla dagar kommer täckas upp av ringmärkare under året, något som alla ser fram emot! Under den kommande höstsäsongen får vi även detta år besök från våra två Manx-bor som kommer att se till att ringmärkingen vid fågelstationen utförs varje dag mellan åtminstone 11 augusti till slutet av november. Med våren i sänder samt ett redan nu bra utbud med fågel i fångsten så kan 2014 verkligen vara ett år att se fram emot!

Rödhake
(Erithacus rubecula)

Foto: Monica Thelin

20 apr, 2014 10:13