Ny gråsiska återfunnen i Norge

Ännu en gråsiska, Carduelis flammea, från Landsorts ringmärkning har hittats i Norge. Fågeln märktes den 10 oktober 2013 av Per Johansson, och hittades död – tagen av katt – vid Norges nordkust. Detta skedde den 5 juli 2015 i Brorstad, i nordnorge. Det tidigare återfyndet av gråsiska från nordnorge i år hade ringmärkts exakt samma dag 2013 och även denna fågel togs av en katt. Den senare gråsiskan hittades dock c:a 25 mil nordost om den förra.

Yet another redpoll, Carduelis flammea, from Landsort’s ringing has been found in Norway. The bird was ringed October 10, 2013 by Per Johansson, and was found dead – taken by a cat – on the northern coast of Norway. This occurred July 5, 2015 in Brorstad, in northern Norway. The previous re-trap of redpoll from northern Norway this year had been ringed exactly the same day in 2013 and also this bird was taken by a cat. The latter redpoll was found, however, about 250 kilometers north-east of the former.