Två Polenmärkta fåglar kontrollerade

En talgoxe som ringmärktes den 30 mars 2016 i Polen kontrollerades ett halvår senare på Landsort den 17 oktober. Fågeln var märkt på halvön Kuznica på den Polska kusten, c:a fyra mil norr om staden Gdansk. Fågeln, som var född 2015, befann sig vid kontrolltillfället c:a 450 km norr om märkplatsen.

Ytterligare ett Polen-återfynd var den rödhake som ringmärkts på Dąbkowice den 5 april 2016, och som kontrollerades på Landsort 12 dagar senare. Dabkowice är en smal, sandig landremsa i västra delen av Polens Östersjökust. Fågeln, som var en fjolåring, hade vid kontrollen färdats drygt 500 km norrut från märkplatsen.

A Great tit ringed March 30, 2016, in Poland was retrapped six months later at Landsort on October 17. The bird was ringed on the peninsula Kuznica on the Polish coast, about 40 km north of the city of Gdansk. The bird, which was born in 2015, was controlled about 450 km north of the ringing site.

Another Poland-ringed retrap was a Robin ringed at Dąbkowice on April 5, 2016, and controlled at Landsort 12 days later. Dąbkowice is a narrow, sandy strip of land in the western part of Poland’s Baltic coast. The bird, which was a year old last year, had at the control traveled over 500 km to the north from the ringing site.