Flyttfågelkartor

Tack vare återfynden av Landsorts ringmärkta fåglar kan vi se var någonstans i världen ”våra” fåglar tar vägen när de flyttar. De här kartorna har Ringmärkningscentralen tagit fram åt oss:

Recoveries of birds that have been ringed on Landort’s Bird Observatory, show us where ”our” birds go when they migrate. These maps have been produced by Ringmärkningscentralen (Sweden’s central authority of bird-ringing):
Fåglar som ringmärkts i andra länder eller områden i Sverige, vars ringar kontrolleras på Landsort, ger också en bild av flyttvägarna:

Birds that have been ringed in other countries, or other parts of Sweden, whose rings are checked at Landsort, also provide a picture of migratory pathways:
Läs mer om ringmärkning på RC:s hemsida:
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsavdelningen/vertebratzoologi/ringmarkningscentralen