Gott om gråsiskor!

I år har det varit ett riktigt bra år för gråsiska (Carduelis flammea), detta har inte minst märkts av i ringmärkningen där 1755 individer har fått en ring på sig under året*. I och med detta har även det gamla årsrekordet av ringmärkta gråsiskor slagits, då tidigare rekordet legat på 1041 ringmärkta individer (2010). Även de olika raser av gråsiskor som finns har uppnått en bra siffra, nordlig gråsiska (Carduelis flammea flammea) med 322 ringmärkta individer*, brunsiska (Carduelis flammea cabaret) med 95 ringmärkta individer*, samt en grönländsk gråsiska (Carduelis flammea rostrata) med 1 individ*. För den grönländska gråsiskan var detta 3:e fyndet för landsort, tillika för Sverige!

This year has been an exceptional good one for Redpoll (Carduelis flammea) and this have definitely been apparent in the ringing where 1,755 individuals got a ring this year*. With this, the old yearly record of ringed Redpolls has been beaten, as the earlier record has been staying at 1,041 ringed individuals (2010). The different races and subspecies of Redpoll have also reached a good total, the Mealy Redpoll (Carduelis flammea flammea), with 322 ringed individuals*, Lesser Redpoll (Carduelis flammea cabaret) with 95 ringed individuals, and a Northwestern Redpoll (Carduelis flammea rostrata) with 1 individual being ringed. Regarding the Northwestern Redpoll, this was the third observation at Landsort, and for Sweden!

*(t.o.m. 12 oktober)

*(as of October 12th)

Foto: Tore Jacobsson/Monica Thelin

18 okt, 2013 18:00