Mindre korsnäbb ringmärkt 15 okt 2013

Ett vackert par av mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) ringmärktes den 15e oktober, endast tre individer av denna art var märkta tidigare på stationen.

A beautiful couple of Common Crossbill (Loxia curvirostra) was ringed on October 15, only three individuals of this species have been ringed before at the observatory.

Foto: Chris Sharpe

18 okt, 2013 18:08