Lyckad arbetshelg

Fågelstationens årliga arbetshelg inför höstsäsongen genomfördes den 23-24 augusti. Arbetet koncentrerades till Södra, då ringmärkningen vid Bredmar redan är igång sedan juli, tack vare Chris och Kay. Sju medlemmar hjälptes åt att röja nätgatorna öster och väster om fyren från vegetation som kommit upp under sommaren. Lördagskvällen avslutades med skådning och partymingel nere vid ”Vadarbunkern”. Under söndagen kom även samtliga slöjnät upp, så nu kan höstmärkningen bedrivas med full nätkapacitet.

Our annual work weekend for the autumn season took place on 23-24 August. The work was focused on the South, as Chris and Kay already have the ringing going at Bredmar since July. Seven members helped to clear the net rides east and west of the lighthouse from vegetation. Saturday evening ended with birding and mingling party down at ”Wader’s Bunker”. On Sunday all the remaining mist nets was put up, so now the ringing can start with full net capacity.
Röjning av nätgata vid Södra. Foto: Gunilla Hjorth

24 aug, 2014 18:20