Chris och Kay är tillbaka!

Sedan mitten av juli är nu äntligen Chris Sharpe och Kay Collister tillbaka på fågelstationen! De två ringmärkarna från Isle of Man spenderade tre månader under hösten 2013 på stationen och är nu tillbaka för att driva ringmärkningen på stationen till slutet av november i år.

Chris och Kay säger själva att de är glada över att vara tillbaka på Landsort och det känns inte som om det var 8 månader sedan de lämnade ön. De är redan är tillbaka i rutinerna att gå upp tidigt för att öppna näten och se vad de kan få. Sedan de anlände i mitten av juli har de ringmärkt över 650 fåglar utspritt på över 40 arter, detta spär på den årliga summan från en redan imponerande vår. Bland de arter de har fångat är ju några ”ringmärkarkryss” alltid en välkommen bonus – busksångare, kärrsångare, göktyta, lundsångare, för att bara nämna några.

Chris and Kay are back!
Since mid-July, Chris Sharpe and Kay Collister are now finally back at the observatory! The two ringers from the Isle of Man spent three months in the autumn of 2013 at the observatory and they are now back to run the ringing until the end of November this year.

Chris and Kay say they are delighted to be back on Landsort and it does not seem like it is 8 months since they left. Already they are back in the routine of getting up early to open the nets and see what they get. Since getting there in mid-July they have ringed over 650 birds of over 40 species, adding to the yearly totals from an already impressive spring. Within the species they have caught are a few ”ringing ticks” always a bonus – Blyth’s Reed Warbler, Marsh Warbler, Wryneck, Greenish Warbler, to name just a few.

11 aug, 2014 19:39