Summering av våren på Landsort

En av vårens intressantare märkta fåglar: utfärgad hanne av halsbandsflugsnappare/Collared Flycatcher. Photo: Gunilla Hjorth

SWE: Vårens ringmärkningssäsong varade mellan den 1 april och 15 juni (något längre än vanligt då Liam Martin var ute en längre period i juni) och mer eller mindre hela säsongen kunde täckas mycket tack vare ett par flitiga ringmärkare och bra växelschema. Endast 15 dagar blev utan täckning och då mest vardagar fördelade på 5 dagar i april, 3 dagar i maj och 6 dagar i juni.

Trots en del ganska fågelfattiga perioder lyste vissa dagar med högre antal. Bästa dagssumman var 212 fåglar (10 april), följt av 154 fåglar (13 maj). Att börja redan under tidiga april visade sig därför vara ett bra drag. Totalt under våren fångades 2 137 fåglar fördelade på 837 i april, 1 134 i maj och 166 i juni, vilket är den fjärde våren vi passerat 2 000 ex märkta sedan 2007. De fem vanligaste arterna i fångsten blev i år: rödhake (407), lövsångare (340), bofink (216), ärtsångare (128) och rödstjärt (118). För rödhaken är dessa siffror betydligt bättre än förra vårens 90 märkta, medan det för ärtsångaren gick lite sämre (128 i år mot 156 2013).

Bland vårens roligare fångster kan nämnas: sånglärka (2), flodsångare (1), busksångare (2, en av dessa fångad 20/6), höksångare (2, en av dessa fångad 20/6), lundsångare (2), halsbandsflugsnappare (1), steglits (14) och ortolansparv (1).

ENG: The spring’s ringing-season lasted from April 1st until June 15th, and more or less the whole season was covered much thanks to a good schedule between ringers. Only 15 days went with no ringing and of those mostly workdays with 5 days in April, 3 in May and 6 in June.

Although certain periods of the season were quite poor on birds, a few days made notice with a higher sum. The best daily sums were made on April 10th (212 birds caught) and May 13th (154 birds caught), which helped to reach the total of 2 137 ringed birds when the period reached its end. The catch over the three months divided on 837 caught in April, 1134 caught in May and 166 caught in June. The five most common birds caught during the season was Robin (407), Willow warbler (340), Chaffinch (216), Whitethroat (128) and Redstart (118). For the Robin this was a much better spring than last year when only 90 birds were caught over the same time span.

Amongst the more interesting birds caught during this spring there are to mention: Skylark (2), River warbler (1), Blyth’s reed warbler (2, one caught on June 20th), Barred warbler (2, one caught on June 20th), Greenish warbler (2), Collared flycatcher (1), Goldfinch (14) and Ortolan bunting (1).

29 jul, 2014 23:07