Rekordhelg på Landsort

Den gångna helgen – 10-12 oktober – var helt och hållet flyttfåglarnas, då flera tidigare rekord slogs i fågelmängder. En aning om vad som var på gång kom redan på fredagen, då flockar av stjärtmes började trilla in i fångstnäten; totalt 60 ex fick ring på benet. Lördagen, som bjöd på milt väder men frisk vind, levererade blygsamma märksiffror, men den goda sikten gav utdelning för sträckräkningen: 92 sträckande labbar (obestämd andel kustlabb resp. bredstjärtad labb) räknades in av två ihärdiga sträckskådare, liksom bl a 1 049 storskarvar. Sparvhökarna stänkte in över Södra udden hela dagen och slutsiffran hamnade där på 49.

På söndagsmorgonen hade vinden mojnat och slagit om från väst till sydost och det skrällde till ordentligt från ringmärkningen. Fem märkare och plockare fick springa som tättingar mellan de dignande näten för att hinna ta hand om inflödet av just tättingar, både vid Bredmar och på Södra udden. Dagssiffran från märkningen slog nytt rekord för Landsort: 954 ringmärkta fåglar. 580 av dessa var kungsfåglar (nytt dagsrekord som redan innebär nytt årsrekord) och 295 rödhakar (också där nytt dagsrekord). Artantalet var 17 och inga rariteter dök upp, men en taigasångare och en sen ärtsångare gav litet extra krydda åt märkarbetet.

Totalt har nu 9 608 fåglar ringmärkts på Landsort i år, vilket i snabb takt knappar in på det tidigare rekordet på drygt 10 000 fåglar.

Uppdatering 14/10: Från fågelstationen rapporterades idag att årsrekordet från 2008 är slaget; märksumman är nu uppe i 10 116 fåglar! Rekordet slogs av en stjärtmes som fick ringnummer CX08367.

Migration Weekend at Landsort
This has indeed been Migration Weekend, as several previous records were broken in bird quantities. A clue to what was going on came on Friday, when flocks of Long-tailed Tit began falling into the mist nets; a total of 60 birds got a ring on their leg. Saturday, offering mild weather but strong wind, delivered modest ringed bird quantities. The high visibility paid off for migration count, though: 92 skuas (undetermined proportions of Arctic and Pomarine Skua respectively), as well as 1,049 Great Cormorants were counted by our two persistent birders. Sparrowhawks kept passing all day and the final number added up to 49.

On Sunday morning the wind had switched from west to southeast and the ringing peaked. Five ringers and bird collectors had to run between the mist nets for hours to take care of the huge influx of passerines, both at Bredmar and Södra Udden. Day count broke a new record for Landsort: 954 ringed birds. 580 of these were Goldcrests (a new day record which already means new year record) and 295 Robins (also new day record). Species count was 17 and no rarities showed up, but a Yellow-browed Warbler and a late Lesser Whitethroat spiced up the ringing work.

The total number of ringed birds on Landsort for this year is now 9 608, rapidly catching up with the previous record of just over 10 000 birds.

Update Oct. 14th:
According to a report from the Observatory today, the year record from 2008 is beaten; 10 116 birds have been ringed this year! A Long-tailed Tit with ring number CX08367 was the bird that beat the record.
Stjärtmes med vindrufs / Long-tailed Tit. Foto: Sonja Friman

12 okt, 2014 22:57