Ringmärkningsrapport 2014

2014 besöktes fågelstationen för andra året i rad av våra vänner Chris Sharpe och Kay Collister från brittiska Isle of Man. De har satt ihop en omfattande årsrapport över ringmärkningen (se bilaga). Här kan bl a läsas om de många rekord som slogs under ringmärkningsåret 2014. Totala antalet märkta fåglar blev 11 901 st – den högsta siffran för Landsort någonsin! Tidigare årsrekord slogs för 17 arter.

Föreningen är mycket tacksam för allt jobb Chris och Kay lagt ner under hösten:

– Daglig ringmärkning vid Bredmar 17 juli – 30 november.
– Ringmärkt 7 537 (63,3%) av det totala antalet fåglar.
– Konsekvent noterat biometri på fåglarna.
– Dagligen datalagt och publicerat märkningssiffror på hemsida och anslagstavla.
– Skapat verktyg för standardiserad ringmärkning och börjat rapportera ”nätmetertimmar” (ett mått på fångstansträngningen).
– Rensat nätgator, lagat spänger och städat ut skrot från stationens alla vrår.
– Hållit föredömligt rent och prydligt i stationshuset.
– Knutit viktiga vänskapsband med övriga boende på ön.

*****

During 2014 our friends Chris Sharpe and Kay Collister from Isle of Man once again stayed at the Observatory. They have put together a comprehensive annual report on ringing (see attachment) and kept track of all the new records that were beaten. The total number of ringed birds in 2014 was 11 901 – the highest number in the history of our Observatory! Year records were beaten for 17 species.

We are very grateful for their outstanding efforts, among others:

– Daily ringing at Bredmar between July 17 and 30 November.
– 7537 (63.3%) of the total number of birds ringed.
– Consistently listing all biometrics of the birds.
– Daily ringing data presented and published on the website and bulletin board.
– Designed a tool for standardized ringing and started reporting ”net-meter-hours” (a measure of netting effort).
– Cleared net lanes from vegetation, repaired boardwalks and cleaned out junk from the Observatory’s every corner.
– Upheld an exemplary standard of cleanliness and order.
– Established important contacts with permanent residents on the island.

24 mar, 2015 00:01