Fynd av koltrast i England

En koltrast-hona som märktes som ungfågel på Landsort den 29 juli 2014 har kontrollerats av ringmärkare i Suffolk, England den 17 oktober. Fågeln hade då levt i ett år och 80 dagar.

A female blackbird that was ringed as a young bird in Landsort July 29, 2014, was controlled by ringers in Suffolk, England on October 17. The bird had then lived for one year and 80 days after ringing.