Kungsfågel kontrollerad av grannstation

En ung kungsfågelhanne som märktes den 8 oktober i år kontrollerades fyra dagar senare av vår fågelstations-granne Hartsö-Enskär. Fågeln hade då färdats 23 km åt västsydväst från Landsort räknat.

A young Goldcrest male that was ringed on 8 October this year was checked four days later by our bird observatory’s neighbor Hartsö-Enskär. The bird had then traveled 23 km to the west-southwest of Landsort.