Årets tredje återfynd av gråsiska i Norge

Den 1 november hittades ytterligare en av Landsorts märkta gråsiskor i Norge. Siskan var av underarten cabaret, som har litet brunare ton i fjäderdräkten än våra vanliga gråsiskor. Fågeln kontrollerades och släpptes av en ringmärkare på ön Jomfruland, Telemark, som ligger i södra Norge, sydväst om Oslofjorden. Detta var det tredje norska återfyndet för i år, och det gjordes 476 km rakt västerut från Landsort. Gråsiskan hade ringmärkts nästa exakt ett år tidigare, den 30 oktober 2014.

On November 1, another one of Landsort’s ringed redpolls was found in Norway. The redpoll was of the subspecies cabaret, which has a bit browner tone in the plumage than our usual redpoll. The bird was checked and released by a ringer on the island of Jomfruland, Telemark, located in southern Norway, southwest of Oslo Fjord. This was the third Norwegian re-trap of this year, and it took place 476 km west from Landsort. The redpoll had been ringed nearly exactly a year earlier, on the 30th October 2014.