Rödhake återfunnen i Italien

Våra italienska ringmärkarkollegor kontrollerade en rödhake från Landsort den 1 november i fjol. Återfyndet skedde i norra Italien, i provinsen San Giovanni al Natisone nära gränsen mot Slovenien. Rödhaken var ringmärkt som ungfågel den 2 oktober, 30 dagar tidigare. Den hade då flugit 1453 km på sin väg söderut.

Our Italian ringer colleagues checked a robin from Landsort on November 1 last year. The re-trap took place in northern Italy, in the province of San Giovanni al Natisone near the border with Slovenia. The robin was ringed as a juvenile on October 2nd 30 days earlier. It had then flown 1453 km on its way southwards.