Rödhakar från Gotland och Tyskland

Två Landsorts-märkta rödhakar har hittats. Den ena kontrollerades på Sundre, Gotland, i höstas den 18 oktober (rapporterad som årsunge, trots att den hade ringmärkts på våren den 26 april). Den andra rödhaken återfanns i Hannover, Tyskland, den 22 januari 2015, nära fyra månader efter märkningen. Fågeln hade dödads av trafik.

Two robins ringed at Landsort have been reported lately. One was controlled at Sundre, Gotland, on October 18 (reported as juvenile, even though it had been ringed in the spring on April 26). The other robin was found in Hannover, Germany, January 22, 2015, nearly four months after the ringing. This bird had been killed by traffic.