Norsk gråsiska och finsk kungsfågel

En årsunge av gråsiska som ringmärkts den 27 juli 2015 på den natursköna platsen Valtjernstølen i Opland, norska fjällen, kontrollerades 81 dagar senare på Landsort. Fågeln hade då färdats en sträcka på 552 kilometer åt ost-sydost.
En kungsfågel märkt den 8 oktober 2015 i Tuulos, Tavastehus län, i södra Finland kontrollerades på Landsort åtta dagar senare. Fågeln hade då hunnit flyga 469 kilometer åt väst-sydväst.

A juvenile Redpoll ringed July 27, 2015 at Valtjernstølen in the Norwegian mountains, was re-trapped 81 days later at Landsort. The bird had then traveled a distance of 552 km to the east-southeast.

A Goldcrest ringed October 8, 2015 in Tuulos in southern Finland was checked on Landsort eight days later. The bird had then managed to fly 469 km to the west-southwest.