Chris och Kay kommer tillbaka!

För tredje gången får vi hjälp en längre tid av två mycket kompetenta ringmärkare, Chris Sharpe och Kay Collister! Paret har tidigare gjort sig omtyckta på Landsort, både bland fågelskådare och hos öns bofasta befolkning. Den här gången planerar de att stanna från april till mitten av november. Förutom ordinarie ringmärkning vid Bredmar kommer de att jobba med vårt fågelholksprojekt samt hjälpa forskare med fästingstudier.

For the third time we get help for a long period by two highly skilled ringers, Chris Sharpe and Kay Collister! The couple have previously made themself popular at Landsort, among both the birdwatchers and the island’s resident population. This time they plan to stay from April to mid-November. In addition to the regular ringing at Bredmar they will work with our nest-box project and help researchers with tick studies.