Säsongen har börjat!

Vårfåglarna strömmar nu in över Landsort och ejdersträcket har kommit igång. Under påskhelgen såg vi bl a sträckande tofsvipa, sånglärka, sädesärla och stare, trots att dimman tidvis låg tät. Gärdsmyg, bofink, gulsparv och koltrast har börjat sjunga in sina revir på ön.

Ringmärkningen har äntligen dragit igång och först ut att få en ring blev en gulsparv, andra arter som märktes var koltrast, talgoxe och rödhake. Senare under helgen märktes också några av årets nyanlända bofinkar och, lite oväntat, en tidig svarthätta.

Gulsparv, Emberiza citrinella. Foto: Monica Thelin.