Danskmärkt gransångare kontrollerad

En gransångare som ringmärktes på den danska ön Omø 17 km sydväst om Själlands kust, kontrollerades på Landsort ett halvår senare. Ungfågeln var märkt den 16 oktober 2013 och återfångades på vårflytten den 11 april 2014.

A Chiffchaff ringed on the Danish island Omø 17 km southwest of the coast of Zealand, was checked on Landsort six months later. The juvenile was ringed October 16, 2013 and re-captured on spring migration April 11, 2014.