Bevingade hyresgäster får holk

Lokalerna rustas även upp för fågelstationens flygande invånare! Familjen Blåmes, som tidigare höll till i ett hål i de slitna väggarna, erbjuds nu en fashionabel holk i samma faluröda ton som huvudbyggnaden. Materialet är brädstumpar från fasadrenoveringen, som en av hantverkarna på huset hjälpt oss att bygga. Vi får se ifall hyresgästerna blir nöjda nog att häcka!

The premises are also being refurbished for the flying inhabitants of our Observatory! The Blue Tit family, that previously lived in a hole in the worn walls, is now offered a fashionable nestbox in the same red tone as the main building. The box is made of pieces of wood from the facade renovation, and one of the artisans of the house helped us build it. We’ll see if the tenants will be happy enough to breed!