Lövsångare kontrollerad vid Menorca

En lövsångare märkt på Landsort kontrollerades av ringmärkare på den lilla spanska ön Illa de l’Aire i Medelhavet den 4 maj 2016. Fågeln var då minst tre år gammal, eftersom åldern ”2+” (andra kalenderåret) noterats vid ringmärkningen i maj 2014. Illa del l’Aire är omkring en femtedel så stor som Öja och tillhör de Baleariska öarna, där även Ibiza, Mallorca och Menorca ingår. Lövsångaren, som är en tropikflyttande art, befann sig över 200 mil sydsydväst om Öja/Landsort vid återfångsten.

A willow warbler ringed on Landsort was retrapped by ringers on the tiny Mediterranean Spanish island Illa de l’Aire 4 May 2016. The bird was at least three years old, since its age had been recorded as ”2+” (second calendar year) at the ringing in May 2014. Illa del Aire is about one-fifth as large as Öja and belongs to the Balearic islands, which include Ibiza, Majorca and Menorca. The willow warbler, a species that migrates to Africa, was found more than 2 000 km south-soutwest of Öja / Landsort.