Domherre kontrollerad i Finland

I Plättilänmaa nära Åbo i sydvästra Finland hittades en domherrehona den 31 mars 2016. Fågeln hade ringmärkts som årsunge på Landsort den 17 oktober i höstas och var således mindre än ett år gammal. Plättilänmaa ligger 385 km nordost om Landsort.

In Plättilänmaa near Turku in southwestern Finland a female bullfinch was found on March 31, 2016. The bird had been ringed as juvenile in Rural Area on October 17, 2015, and was thus less than a year old. Plättilänmaa is located 385 km northeast of Landsort.