Sparvhök kontrollerad i Tyskland

En ung sparvhökshanne som ringmärktes på Landsort den 27 september 2015 kontrollerades av tyska ringmärkare i våras, den 25 april. Fyndet gjordes på den tyska ön Greifswalder Oie i södra Östersjön, som är något mindre än Öja och skyddad som naturreservat för havsfåglar. Avståndet från märkplatsen var 556 km.

A young male sparrowhawk ringed on Landsort September 27, 2015 was controlled by German ringers on 25 April last spring. The discovery was made on the German island of Greifswalder Oie in the southern Baltic Sea, which is slightly smaller than Öja and protected as a nature reserve for sea birds. The distance from the ringing site was 556 km.