Norsk kontroll av gråsiska

Ännu en av Landsorts märkta gråsiskor kontrollerades i Norge den 1 maj i år. Fågeln, som ringmärkts den 28 september 2014, tillhörde underarten Carduelis flammea cabaret, även kallad brunsiska. Fyndet av den unga hannen gjordes av ringmärkare i Bømyra, Randabergs kommun, ute vid norska kusten nära Stavanger. Platsen ligger 707 km väster om Landsort.

Another one of Landsort’s redpolls was found in Norway on 1 May this year. The bird, ringed September 28, 2014, belonged to the subspecies Carduelis flammea cabaret. The young male was retrapped by ringers of Bømyra, Randaberg, at the Norwegian coast near Stavanger. The site is located 707 km west of Landsort.