Blåmes återfunnen norr om Landsort

En blåmeshona som ringmärktes som årsunge den 30 september 2012 på Landsort hittades tre år senare, den 6 oktober 2015, endast 27 km nordnordost om fågelstationen. Fågeln kontrollerades av en enskild ringmärkare i Skäringsholmen, vid kusten 3 km öster om samhället Ösmo.

A female blue tit ringed as juvenile September 30, 2012, on Landsort was found three years later, on October 6, 2015, only 27 km north-northeast of the bird observatory. The bird was controlled by an individual ringer in Skäringsholmen, on the coast 3 km east of Ösmo community.