Upplandsmärkt grönsiska kontrollerad

En hona grönsiska ringmärkt som ”fjolåring” i Östervåla, Uppland, den 13 maj 2015, kontrollerades av Landsorts ringmärkare den 17 oktober i år. Märkplatsen ligger knappt 17 mil nordnordväst om Landsort. Fågeln var då minst 2 år gammal och hade lagrat ovanligt mycket fett (7 på fettskalan).

A female Siskin ringed as ”20” in Östervåla, Uppland, May 13, 2015, was controlled on Landsort October 17 this year. The ringing site is just under 170 km north-northwest of Landsort. The bird was then at least 2 years old and had stored a large amount of fat (7 on fat scale).