Stjärtmes funnen i Danmark

En ung stjärtmes ringmärkt på Landsort den 11 oktober 2016 hittades död på danska Nordjylland endast 49 dagar senare (29 nov.). Fågeln hade flugit emot en glasruta och uppmärksammades i Dybvad ett par mil sydväst om Fredrikshamn. Den hade då flugit 479 km västsydväst om Landsort.

A young long-tailed tit ringed at Landsort October 11, 2016 was found dead in Danish North Jutland, only 49 days later (November 29). The bird had flown against a window and was discovered in Dybvad a couple mil southwest of Frederikshavn. It had then travelled 479 km west-southwest of Landsort.