Rödhake kontrollerad i Tyskland

En rödhake född senast 2015 som ringmärktes på Landsort i våras (10 april 2016) kontrollerades av ringmärkare på den lilla tyska ön Greifswalder Oie i Östersjön den 24 oktober 2016. Fågeln hittades 556 km sydsydväst om märkplatsen. Ön, som ligger någon mil utanför den tyska kusten och öster om den större ön Rügen, har endast en bofast invånare. Griefswalder Oie är skyddad som naturreservat för sjöfåglar och har en fyr.

A robin born no later than 2015 that was ringed at Landsort last spring (10 April 2016) was controlled by ringers on the small German island Greifswalder Oie in the Baltic Sea, 24 October 2016. The bird was found 556 km south-southwest of the ringing site. The island, located ten km off the German coast and east of the larger island of Rügen, has only one resident inhabitant. Griefswalder Oie is protected as a nature reserve for seabirds and has a lighthouse.