Belgisk trädgårdssångare kontrollerad

En trädgårdssångare som ringmärkts den 15 augusti 2015 i Belgien kontrollerades på Landsort den 24 augusti 2016. Fågeln var märkt som årsunge i byn Montzen på den belgiska landsbygden i provinsen Liege. Den befann sig vid kontrollen 1 174 km nordost om märkplatsen.

A Garden Warbler ringed August 15, 2015 in Belgium was checked on Landsort 24 August 2016. The bird was ringed as juvenile in Montzen village in the Belgian countryside, province of Liege. It was found 1 174 km northeast of the ringing site.