Rödhake tagen av schweizisk katt

En rödhake som ringmärktes på Landsort den 18 oktober 2015 hittades död i Schweiz nära ett år senare. Fågeln, som då var drygt ett år gammal, hade tagits av en katt i den nordliga schweiziska kantonen Solothurn, på en plats nära gränsen mot Frankrike. Fyndet gjordes c:a 1400 km syd-sydväst om Landsort.

A Robin that was ringed at Landsort October 18, 2015, was found dead in Switzerland almost a year later. The bird, that was then just over a year old, had been taken by a cat in the northern Swiss canton of Solothurn, in a place near the border with France. The discovery was made about 1400 km south-southwest of Landsort.