Årets första lövsångare ringmärkt

Idag den 25 april märktes den första lövsångaren för året. Andra arter som stack ut för dagen var rödstjärt, ängspiplärka och trädpiplärka. Eftersom ringmärkningen startade tidigt i år är årssumman redan uppe i över 800 fåglar.


Några nyheter om hemsidan:
På grund av en del komplikationer när Svalan gått över i Artportalen ligger vissa funktioner nere för tillfället, som tidigare var kopplade till Svalan. Det gäller bl a Dagboken och Senaste arterna. Vi jobbar på en lösning, men det kan ta ett tag.

Däremot fungerar Bildgalleriet nu och bilder har börjat läggas in. Här kan du hitta ett axplock av de arter som ses och/eller ringmärks på Landsort.

Ringmärkningen är igång för 2015

Årets ringmärkning är redan igång! Även om säsongen officiellt inte har startat har en del nät stått kvar under vintern efter Chris och Kay lämnade ön, och under mars har södra rundan byggts upp och ringmärkning har bedrivits när vädret tillåtit sedan årsskiftet. Under dessa tre månader har snart 300 fåglar märkts och några höjdpunkter förutom ett större inflöde av talgoxe är även en stenknäck (18e märkta på stationen), steglits, en skata (19e märkta på stationen) och en ensam stjärtmes.

Foto: Monica Thelin

Ringmärkningsrapport 2014

2014 besöktes fågelstationen för andra året i rad av våra vänner Chris Sharpe och Kay Collister från brittiska Isle of Man. De har satt ihop en omfattande årsrapport över ringmärkningen (se bilaga). Här kan bl a läsas om de många rekord som slogs under ringmärkningsåret 2014. Totala antalet märkta fåglar blev 11 901 st – den högsta siffran för Landsort någonsin! Tidigare årsrekord slogs för 17 arter.

Föreningen är mycket tacksam för allt jobb Chris och Kay lagt ner under hösten:

– Daglig ringmärkning vid Bredmar 17 juli – 30 november.
– Ringmärkt 7 537 (63,3%) av det totala antalet fåglar.
– Konsekvent noterat biometri på fåglarna.
– Dagligen datalagt och publicerat märkningssiffror på hemsida och anslagstavla.
– Skapat verktyg för standardiserad ringmärkning och börjat rapportera ”nätmetertimmar” (ett mått på fångstansträngningen).
– Rensat nätgator, lagat spänger och städat ut skrot från stationens alla vrår.
– Hållit föredömligt rent och prydligt i stationshuset.
– Knutit viktiga vänskapsband med övriga boende på ön.

*****

During 2014 our friends Chris Sharpe and Kay Collister from Isle of Man once again stayed at the Observatory. They have put together a comprehensive annual report on ringing (see attachment) and kept track of all the new records that were beaten. The total number of ringed birds in 2014 was 11 901 – the highest number in the history of our Observatory! Year records were beaten for 17 species.

We are very grateful for their outstanding efforts, among others:

– Daily ringing at Bredmar between July 17 and 30 November.
– 7537 (63.3%) of the total number of birds ringed.
– Consistently listing all biometrics of the birds.
– Daily ringing data presented and published on the website and bulletin board.
– Designed a tool for standardized ringing and started reporting ”net-meter-hours” (a measure of netting effort).
– Cleared net lanes from vegetation, repaired boardwalks and cleaned out junk from the Observatory’s every corner.
– Upheld an exemplary standard of cleanliness and order.
– Established important contacts with permanent residents on the island.

24 mar, 2015 00:01

Lyckat Öppet Hus i år igen!

Det öppna hus som i år hölls lördagen den 20 september blev väldigt lyckat, både sett till mängden besökare och till ekonomin. Totalt dök det upp 60-70 personer, vilket var något mindre än förra året men fortfarande mycket bra, då det kalla och tidvis molniga vädret samt sen utannonsering gjorde det svårare att locka ut folk. Att det ändå kom så många var delvis tack vare Monica och Tore, som under båtturerna informerade endagsturister till ön om evenemanget vid fågelstationen.

Huset var öppet mellan 9:00 och 16:00 och fria guidningar hölls en gång i timmen med start från 11:00. Då det var betydligt mer fågel i näten (och luften) jämfört med förra året kunde ringmärkta fåglar alltid visas upp under guidningarna. Karaktärsarter som rödhake och kungsfågel drog åter till sig folks uppmärksamhet vid uppvisning. Det spanades även sträck, vilket genererade några roliga arter som ett par havsörnar, en hel del ejder samt en jorduggla som kom fint förbi stationen för alla att se! I samband med guidningarna hölls även lite information om fågelstationen och öns historia, och för de mer kunskapstörstiga fanns en tipsrunda där vinnaren fick gratis medlemskap som pris.

Liksom förra året skedde även försäljning, som i år gav ett plus på omkring 800 kronor. Ett par nya medlemar blev det också vilket är en bonus både för föreningen och fågelintresset!

ENG: Our yearly Open House was this time held on the 20th of September and ended up being a great success, both in numbers of people and for the observatory’s economy. In total about 60-70 persons showed up, which was a bit fewer than last year but still a good number, as the weather conditions together with a late advertisement made it a bit more difficult to attract people this year. A lot of one-day tourists visited, much thanks to the information given by Monica and Tore on the boat.

The open house lasted from 9:00-16:00 and free guided tours were held every hour, beginning from 11:00. Thanks to the weather there was a lot more birds in the nets (and air) this year compared with last year, which made sure none of the guiding tours went bird-less. There was also migration watching during the day and the people visiting could enjoy both white-tailed sea eagle and short-eared owl as the day went on. Information about the history of the island and the observatory was given in connection with the guided tours of ringed birds, and for those who wanted still more knowledge there was also a “quiz walk”. One lucky winner got a year’s free membership.

Just like last year there were some sales, and this year we went plus with 800 kr! A few new members were also a nice bonus on this very successful day. Chris visar upp en ringmärkt kungsfågel för besökarna.
Chris shows the visitors a ringed Goldcrest. Foto: Mats Jansson

26 okt, 2014 23:08

Rekordhelg på Landsort

Den gångna helgen – 10-12 oktober – var helt och hållet flyttfåglarnas, då flera tidigare rekord slogs i fågelmängder. En aning om vad som var på gång kom redan på fredagen, då flockar av stjärtmes började trilla in i fångstnäten; totalt 60 ex fick ring på benet. Lördagen, som bjöd på milt väder men frisk vind, levererade blygsamma märksiffror, men den goda sikten gav utdelning för sträckräkningen: 92 sträckande labbar (obestämd andel kustlabb resp. bredstjärtad labb) räknades in av två ihärdiga sträckskådare, liksom bl a 1 049 storskarvar. Sparvhökarna stänkte in över Södra udden hela dagen och slutsiffran hamnade där på 49.

På söndagsmorgonen hade vinden mojnat och slagit om från väst till sydost och det skrällde till ordentligt från ringmärkningen. Fem märkare och plockare fick springa som tättingar mellan de dignande näten för att hinna ta hand om inflödet av just tättingar, både vid Bredmar och på Södra udden. Dagssiffran från märkningen slog nytt rekord för Landsort: 954 ringmärkta fåglar. 580 av dessa var kungsfåglar (nytt dagsrekord som redan innebär nytt årsrekord) och 295 rödhakar (också där nytt dagsrekord). Artantalet var 17 och inga rariteter dök upp, men en taigasångare och en sen ärtsångare gav litet extra krydda åt märkarbetet.

Totalt har nu 9 608 fåglar ringmärkts på Landsort i år, vilket i snabb takt knappar in på det tidigare rekordet på drygt 10 000 fåglar.

Uppdatering 14/10: Från fågelstationen rapporterades idag att årsrekordet från 2008 är slaget; märksumman är nu uppe i 10 116 fåglar! Rekordet slogs av en stjärtmes som fick ringnummer CX08367.

Migration Weekend at Landsort
This has indeed been Migration Weekend, as several previous records were broken in bird quantities. A clue to what was going on came on Friday, when flocks of Long-tailed Tit began falling into the mist nets; a total of 60 birds got a ring on their leg. Saturday, offering mild weather but strong wind, delivered modest ringed bird quantities. The high visibility paid off for migration count, though: 92 skuas (undetermined proportions of Arctic and Pomarine Skua respectively), as well as 1,049 Great Cormorants were counted by our two persistent birders. Sparrowhawks kept passing all day and the final number added up to 49.

On Sunday morning the wind had switched from west to southeast and the ringing peaked. Five ringers and bird collectors had to run between the mist nets for hours to take care of the huge influx of passerines, both at Bredmar and Södra Udden. Day count broke a new record for Landsort: 954 ringed birds. 580 of these were Goldcrests (a new day record which already means new year record) and 295 Robins (also new day record). Species count was 17 and no rarities showed up, but a Yellow-browed Warbler and a late Lesser Whitethroat spiced up the ringing work.

The total number of ringed birds on Landsort for this year is now 9 608, rapidly catching up with the previous record of just over 10 000 birds.

Update Oct. 14th:
According to a report from the Observatory today, the year record from 2008 is beaten; 10 116 birds have been ringed this year! A Long-tailed Tit with ring number CX08367 was the bird that beat the record.
Stjärtmes med vindrufs / Long-tailed Tit. Foto: Sonja Friman

12 okt, 2014 22:57

Lyckad arbetshelg

Fågelstationens årliga arbetshelg inför höstsäsongen genomfördes den 23-24 augusti. Arbetet koncentrerades till Södra, då ringmärkningen vid Bredmar redan är igång sedan juli, tack vare Chris och Kay. Sju medlemmar hjälptes åt att röja nätgatorna öster och väster om fyren från vegetation som kommit upp under sommaren. Lördagskvällen avslutades med skådning och partymingel nere vid ”Vadarbunkern”. Under söndagen kom även samtliga slöjnät upp, så nu kan höstmärkningen bedrivas med full nätkapacitet.

Our annual work weekend for the autumn season took place on 23-24 August. The work was focused on the South, as Chris and Kay already have the ringing going at Bredmar since July. Seven members helped to clear the net rides east and west of the lighthouse from vegetation. Saturday evening ended with birding and mingling party down at ”Wader’s Bunker”. On Sunday all the remaining mist nets was put up, so now the ringing can start with full net capacity.
Röjning av nätgata vid Södra. Foto: Gunilla Hjorth

24 aug, 2014 18:20